பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 17 AUG 1937
இறப்பு 12 JUL 2019
திரு கந்தசாமி ஐயாத்துரை
மண் பரிசோதகர்- நீர்பாசன திணைக்களம்- கொழும்பு
வயது 81
கந்தசாமி ஐயாத்துரை 1937 - 2019 வதிரி இலங்கை