பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 09 DEC 1948
இறப்பு 10 JUL 2019
திரு தெட்சணாமூர்த்தி ஆறுமுகம் (திலகம்)
முன்னாள் வவுனியா வர்த்தகர்- புகையிலைக்கடை, குளப்பிட்டிச் சந்தி பாய்க்கடை உரிமையாளர்
வயது 70
தெட்சணாமூர்த்தி ஆறுமுகம் 1948 - 2019 சரவணை இலங்கை