பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 11 JAN 1935
இறப்பு 07 JUL 2019
திரு தாமோதரம்பிள்ளை துரையப்பா
இளைப்பாறிய பிரதம லிகிதர் கச்சேரி யாழ்ப்பாணம்
வயது 84
தாமோதரம்பிள்ளை துரையப்பா 1935 - 2019 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை