பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 24 JUL 1937
இறப்பு 10 JUL 2019
திரு மார்ஷல் சார்ள்ஸ் கிளிபேட்
ஓய்வுபெற்ற புகையிரத நிலைய அதிபர்
வயது 81
மார்ஷல் சார்ள்ஸ் கிளிபேட் 1937 - 2019 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை