பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 19 JUN 1924
இறப்பு 02 JUL 2019
திருமதி சரஸ்வதி சோமசுந்தரம்
வயது 95
சரஸ்வதி சோமசுந்தரம் 1924 - 2019 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை
Write Tribute