பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மலர்வு 15 SEP 1928
உதிர்வு 10 JUL 2019
திரு ஜெராட் மஜெல்லா சூசைப்பிள்ளை
ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்
வயது 90
ஜெராட் மஜெல்லா சூசைப்பிள்ளை 1928 - 2019 புலோலி இலங்கை