பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 28 DEC 1958
இறப்பு 09 JUL 2019
திரு கணபதிப்பிள்ளை சிவானந்தசோதி
வயது 60
கணபதிப்பிள்ளை சிவானந்தசோதி 1958 - 2019 உசன் இலங்கை
Write Tribute