பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 02 MAY 1956
இறப்பு 08 JUL 2019
திரு சுப்பிரமணியம் இரவீந்திரன்
வயது 63
சுப்பிரமணியம் இரவீந்திரன் 1956 - 2019 உசன் இலங்கை