பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 01 JUN 1932
இறப்பு 06 JAN 2019
திருமதி வனிதாமணி பூபாலன்
வனிதாமணி பூபாலன் 1932 - 2019 கரம்பன் மேற்கு இலங்கை
Write Tribute