பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 MAR 1963
இறப்பு 11 JUL 2019
திருமதி விமலநாதன் ஜெசிந்தா மேரி (மஞ்சு)
வயது 56
விமலநாதன் ஜெசிந்தா மேரி 1963 - 2019 வட்டக்கச்சி இராமநாதபுரம் இலங்கை