பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 10 DEC 1974
மறைவு 05 JUL 2019
திரு நடேசன் பிரேமீதரன்
முன்னாள் முகாமையாளர்- CHUBB
வயது 44
நடேசன் பிரேமீதரன் 1974 - 2019 அனலைதீவு இலங்கை
Write Tribute