பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 11 APR 1941
இறைவன் அடியில் 10 JUL 2019
திருமதி கமலாம்பிகை கனகசபை
வயது 78
கமலாம்பிகை கனகசபை 1941 - 2019 புங்குடுதீவு 5ம் வட்டாரம் இலங்கை
Write Tribute