பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 22 JUL 1925
மறைவு 11 JUL 2019
திரு குப்புசாமி சுப்ராயம் (K.P)
முன்னாள் பெரிய கணக்குப்பிள்ளை உணுகல- கீழ்ப்பிரிவு
வயது 93
குப்புசாமி சுப்ராயம் 1925 - 2019 மாத்தளை இலங்கை