பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 31 OCT 1950
இறப்பு 09 JUL 2019
திரு பாலசந்திரன் கிருட்டினன்
வயது 68
பாலசந்திரன் கிருட்டினன் 1950 - 2019 கந்தரோடை இலங்கை
Write Tribute