பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மண்ணில் 14 DEC 1945
விண்ணில் 11 JUL 2019
அருட்பணி ஜேம்ஸ் பத்திநாதன்
யாழ். மறைமாவட்ட மூத்தகுரு அருட்பணியாளர்
வயது 73
அருட்பணி ஜேம்ஸ் பத்திநாதன் 1945 - 2019 உடுவில் இலங்கை
Write Tribute