பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 12 DEC 1932
இறப்பு 10 JUL 2019
திருமதி வாலாம்பிகை வேலாயுதன்
வயது 86
வாலாம்பிகை வேலாயுதன் 1932 - 2019 யாழ்ப்பாணம் இலங்கை
Write Tribute