பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 04 MAY 1921
மறைவு 07 JUL 2019
திரு முருகேசு கணபதிப்பிள்ளை (வித்துவான்)
B.A (Cey) Dip in Tamil (Peredenia) Vidvan (Annamalai University), இளைப்பாறிய ஆசிரியர்- பருத்தித்துறை ஹாட்லிக் கல்லூரி, நெல்லியடி மத்திய மகா வித்தியாலயம், யாழ் இந்துக் கல்லூரி, நாவலப்பிட்டி கதிரேசன் கல்லூரி மற்றும் கொழும்பு சென்ற் செபஸ்தியன் கல்லூரி
வயது 98
முருகேசு கணபதிப்பிள்ளை 1921 - 2019 அல்வாய் இலங்கை
Write Tribute