பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 03 MAR 1967
இறப்பு 10 JUL 2019
திரு கார்த்திகேசு சிவகுமார் (சிவா)
உரிமையாளர் - Chennai Spice Restaurant, London Edmonton
வயது 52
கார்த்திகேசு சிவகுமார் 1967 - 2019 புதுக்குளம் இலங்கை
Write Tribute