பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 JAN 1949
இறப்பு 12 JUL 2019
திருமதி பாலச்சந்திரன் சின்னத்தங்கச்சி
வயது 70
பாலச்சந்திரன் சின்னத்தங்கச்சி 1949 - 2019 பலாலி இலங்கை