பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 24 JAN 1938
இறப்பு 09 JUL 2019
திரு சிவஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாச இரத்தினசபாபதிக் குருக்கள்
வயது 81
சிவஶ்ரீ ஶ்ரீநிவாச இரத்தினசபாபதிக் குருக்கள் 1938 - 2019 இணுவில் இலங்கை
Write Tribute