பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 05 JAN 1940
மறைவு 07 JUL 2019
திருமதி திருமகள் கிருஷ்ணமூர்த்தி
பழைய மாணவி- யாழ் இந்து மகளிர் கல்லூரி, காரைநகர் இந்துக் கல்லூரி
வயது 79
திருமகள் கிருஷ்ணமூர்த்தி 1940 - 2019 மலேசியா மலேசியா
Write Tribute