Born 21 OCT 1922
Rest 20 JUL 2019
Mrs Thampapillai Thangamma
Age 96
Thampapillai Thangamma 1922 - 2019 Puloppalai Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Thampapillai Thangamma
1922 - 2019

எமது கண்ணீர் அஞ்சலியையும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் குடும்பத்தாருக்கு தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம் அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய பிரார்த்திப்போம்.

Write Tribute