பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 APR 1957
இறப்பு 14 MAY 2019
திருமதி நேசராஜா நாகலட்சுமி
வயது 62
நேசராஜா நாகலட்சுமி 1957 - 2019 ஆறுகால்மடம் இலங்கை