பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 APR 1957
இறப்பு 14 MAY 2019
திருமதி நேசராஜா நாகலட்சுமி
வயது 62
நேசராஜா நாகலட்சுமி 1957 - 2019 ஆறுகால்மடம் இலங்கை
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Nesarajah Nagaluxmy
1957 - 2019

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

Tribute by
RIPBOOK
United Kingdom
Write Tribute