Born 26 OCT 1930
Rest 09 SEP 2019
Mrs Arunachalam Valliammai
Age 88
Arunachalam Valliammai 1930 - 2019 Karainagar Idaippiddi Sri Lanka
Tribute
பிராத்திக்கின்றோம்
குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொண்டு, அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவன் அருள்புரிய வேண்டுகின்றேன்.
Write Tribute