பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 13 JAN 1932
இறப்பு 13 MAR 2019
திரு நல்லையா துரைராஜா (சின்ன ரத்தினம்)
வயது 87
நல்லையா துரைராஜா 1932 - 2019 மானிப்பாய் இலங்கை