பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 12 SEP 1946
இறப்பு 05 FEB 2019
திரு அன்ரனி மகேந்திரன் செல்லத்தம்பு
வயது 72
அன்ரனி மகேந்திரன் செல்லத்தம்பு 1946 - 2019 முல்லைத்தீவு இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

ABRAHAM MARIATHAS 12 FEB 2019 Australia

DEAR MANCHULA AND RAJAN,
OUR HEARTFELT CONDOLENCES OVER DEATH OF YOUR BELOVED HUSBAND/BROTHER.
MAY HIS SOUL REST IN PEACE WITH THE LORD JESUS.
FROM ABRAHAM AND ANNE MARIATHAS