Born 01 DEC 1927
Died 21 JUN 2019
Mr Saravanamuthu Thiyagarajah
ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்
Age 91
Saravanamuthu Thiyagarajah 1927 - 2019 Madduvil Sri Lanka