Born 12 MAY 1940
Rest 02 NOV 2020
Mr Vallipuram Ilaiyathambi
Age 80
Vallipuram Ilaiyathambi 1940 - 2020 Iyarralai Sri Lanka