Born 06 SEP 1946
Rest 10 FEB 2019
Late Sebamalai Mariyathas (ராசகுலம்)
Age 72
Sebamalai Mariyathas 1946 - 2019 Kurunagar Sri Lanka