பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 SEP 1946
இறப்பு 10 FEB 2019
திரு செபமாலை மரியதாஸ் (ராசகுலம்)
வயது 72
செபமாலை மரியதாஸ் 1946 - 2019 குருநகர் இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

RIP BOOK 11 FEB 2019 Switzerland

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.