பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 10 MAY 1932
இறப்பு 13 MAY 2019
திருமதி பரமேஸ்வரி நவரட்ணம்
வயது 87
பரமேஸ்வரி நவரட்ணம் 1932 - 2019 இணுவில் இலங்கை
Write Tribute