பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 03 APR 1930
இறப்பு 26 NOV 2018
திரு ஐயாத்துரை மார்க்கண்டு முன்னாள் பருத்தித்துறை இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்.
ஐயாத்துரை மார்க்கண்டு 1930 - 2018 கரவெட்டி இலங்கை
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Balaventhan Kanthappu Canada 4 months ago
Our deepest condolences
Kanthappu karunanithy United Kingdom 4 months ago
My sincere condolences.
r.i.p
K. Rajaratnam Sri Lanka 4 months ago
Please accept my heartfelt condolence on the demise of a beloved member in your family. Rajaratnam
Elayathamby Thevarajah (Periyaddapu) United Kingdom 4 months ago
My sincere condolences. May you find comfort and the strength to cope.
Karthikesu Selvamanoharan United Kingdom 4 months ago
Please accept our heartfelt condolences!
Arulampalam Balenthiran United Kingdom 4 months ago
ஆழ்ந்த அனுமானங்கள்