பிரசுரிப்பு
பிறப்பு 03 APR 1930
இறப்பு 26 NOV 2018
திரு ஐயாத்துரை மார்க்கண்டு முன்னாள் பருத்தித்துறை இலங்கை போக்குவரத்து சபை ஊழியர்.
பிறந்த இடம் கரவெட்டி
ஐயாத்துரை மார்க்கண்டு 1930 - 2018 கரவெட்டி இலங்கை
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Arulampalam Balenthiran United Kingdom 2 weeks ago

ஆழ்ந்த அனுமானங்கள்

Karthikesu Selvamanoharan United Kingdom 2 weeks ago

Please accept our heartfelt condolences!

Elayathamby Thevarajah (Periyaddapu) United Kingdom 2 weeks ago

My sincere condolences. May you find comfort and the strength to cope.

K. Rajaratnam Sri Lanka 2 weeks ago

Please accept my heartfelt condolence on the demise of a beloved member in your family.
Rajaratnam

r.i.p

Kanthappu karunanithy United Kingdom 1 week ago

My sincere condolences.

Balaventhan Kanthappu Canada 1 week ago

Our deepest condolences