Born 29 OCT 1939
Rest 17 MAR 2020
Mr Navaratnam Kumarasamy (வெள்ளை அண்ணா)
Age 80
Navaratnam Kumarasamy 1939 - 2020 Nelliyadi Sri Lanka
Write Tribute