Mr Kanakaiya Selvakumar (ராஜன்)
Rest - 05 FEB 2020
Kanakaiya Selvakumar 2020 Vavuniya Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Kanakaiya Selvakumar
2020

ராஜனின் ஆத்மா சாந்தியடையப்்பிரார்த்திக்கின்றோம்
குடும்பத்தினரின் மனம் அமைதியடைய இறைவனை வேண்டுகின்றோம்

Write Tribute

Tributes