Born 20 OCT 1938
Died 08 JUN 2019
Mrs Thangammah Kopalapillai
Age 80
Thangammah Kopalapillai 1938 - 2019 Araly Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Thangammah Kopalapillai
1938 - 2019

அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எமது ஆறுதலைத் தெரிவிக்கிறோம்

Write Tribute