பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 10 FEB 1971
ஆண்டவன் அடியில் 10 APR 2019
திரு தில்லையம்பலம் கணேஸ்வரன்
வயது 48
தில்லையம்பலம் கணேஸ்வரன் 1971 - 2019 நயினாதீவு இலங்கை
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
LakshmisJewellers United Kingdom 5 days ago
எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
Ponniah Loganathan United Kingdom 1 week ago
Our heartfelt condolences to family and relatives at this difficult time.
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன்.அவரின் குடும்பத்தாரிற்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
Mathiaparanam pushpakaran United Kingdom 1 week ago
தம்பியின் மரண செய்தி கேட்டு பேரதிர்ச்சியடைந்தோம் .அன்னாரின் குடும்பத்தினர்களுக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிப்பதோடு.அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய அன்னை ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்மனைப்... Read More
Babe Shan Canada 1 week ago
Our deepest sympathy for your loss. RIP
Kiruba sukumaran United States 1 week ago
Our heartfelt condolences to all our family, praying for God to grant him enteral everlasting peace. We will miss you .
RIP BOOK United Kingdom 1 week ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.