Born 03 NOV 1933
Rest 04 OCT 2019
Mrs Parasakthy Karthigesu
Age 85
Parasakthy Karthigesu 1933 - 2019 Pungudutivu 12th Ward Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Parasakthy Karthigesu
1933 - 2019

எமது மாமியின் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை பிராத்திக்கின்றோம் 🙏🙏🙏🙏

Write Tribute

Tributes