Born 03 NOV 1933
Rest 04 OCT 2019
Mrs Parasakthy Karthigesu
Age 85
Parasakthy Karthigesu 1933 - 2019 Pungudutivu 12th Ward Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Parasakthy Karthigesu
1933 - 2019

திருமதி பராசக்தி கார்த்திகேசு அவர்கள் இறைவனடி சேர்ந்ததையிட்டு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெருவிப்பதுடன், அவரது ஆத்மா சாந்தி அடைய பிராத்திக்கின்றோம்.

Write Tribute

Tributes