பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மலர்வு 26 JUN 1939
உதிர்வு 12 MAY 2019
திருமதி பரமேஸ்வரி பொன்னுத்துரை
வயது 79
பரமேஸ்வரி பொன்னுத்துரை 1939 - 2019 ஊராங்குனை இலங்கை