Born 02 JAN 1953
Rest 27 AUG 2019
Mr Jeyamanohar Manickanadarasa
பழைய மாணவர்- கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி, மானிப்பாய் இந்துக்கல்லூரி, இளைப்பாறிய கணக்காளர்
Age 66
Jeyamanohar Manickanadarasa 1953 - 2019 Kokkuvil Sri Lanka
Write Tribute