Born 28 MAR 1928
Rest 14 SEP 2019
Mr Subramaniyam Navaratnam
ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர்
Age 91
Subramaniyam Navaratnam 1928 - 2019 Thellipalai Sri Lanka