பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 APR 1942
இறப்பு 23 NOV 2018
திருமதி தங்கரத்தினம் வேலாயுதம் (ஓய்வு பெற்ற தாதிய உத்தியோகத்தர், ஊறணி அரச வைத்தியசாலை)
தங்கரத்தினம் வேலாயுதம் 1942 - 2018 அச்சுவேலி இலங்கை
Tribute 6 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
NADARAJAH Logeswaran Australia 4 months ago
Our deepest sympathies and heartfelt condolences to you all.
Visuvalingam Pavan Canada 4 months ago
Our deepest condolences
Ramakrishnan United States 4 months ago
Our deepest condolences
Kethees Germany 5 months ago
I'm so sorry to hear about the loss of your mother. Our deepest condolences to you and your family. May her soul rest in peace.
Baskaran Canada 5 months ago
R.I.P
Saratha United Kingdom 5 months ago
Deep Condolence