பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 30 SEP 2006
இறப்பு 03 FEB 2019
செல்வன் ஜெறமி ரவீந்திரன்
வயது 12
ஜெறமி ரவீந்திரன் 2006 - 2019 Wallington, United Kingdom பிரித்தானியா
Tribute 47 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Uthayanthi United Kingdom 1 month ago
Our heartfelt condolences to the family at this saddening time. May his soul rest in peace. Uthayanthi - Margaret Teacher’s daughter (Naranthanai)
Rajani Arul United Kingdom 1 month ago
எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்ளும் றஐனி அக்கா (Joseph master's daughter). இறைவன் Jeremy யைத் தமக்கு என்று தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். அவர் தந்தையின் மடியில் அமர்ந்து உங்கட்கு... Read More
Kirstin Gaffney United Kingdom 1 month ago
My deepest condolences to Ravi Anna And family. Our thoughts are with Jeremy today as he joins the angels in heaven.
Vasantha .velauthapillai France 1 month ago
றாணிஅக்கா குடும்பத்திற்குஆழ்ந்தகவலைதெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்ஆண்டவரிடம் சிறுவன்சம்மனசாகசென்றுவிட்டார் .மனதை ஆறுதல்படுத்துங்கள்.ஆமென்.
Suntharalingam United Kingdom 1 month ago
Our heart felt condolences to the family. 82 Spencer way Redhill
Thalaxon Sri Lanka 1 month ago
I am honored and blessed to have known your (insert relationship of deceased to bereaved here.) He/She was truly a blessing in my/our life/lives and I/we will miss him/her. My/Our condolences.
Fr Elmo Jeyarasa United Kingdom 1 month ago
We are on the verge of bid farewell to u Jeramy. Yet we certainly know that you are in the company of Saints. Jesus found heaven is a better place for your adulthood. Pray for us and in a... Read More
Vathsala Ninesh United Arab Emirates 2 months ago
Our heart felt condolences to your for you and your family.
Anna Terrance Canada 2 months ago
We are truly sorry for your loss. Losing a child is so heartbreaking. I pray that God will give you the strength to face the days to come. Please accept our deepest and most heartfelt... Read More
Jeyakumar Sri Lanka 2 months ago
Dear Ravi Family, We do not have words to console the great loss that you encountered, we share your pain and sorrow. We pray that God will give comfort and courage to bare your pain.
Vijayan Thuraiveerasingam United Kingdom 2 months ago
I am really sorry hear this. RIP.
Quintes Arokianathar Sri Lanka 2 months ago
My prayers and condolences to the family
William Rajenram Australia 2 months ago
Dear Ravi Our heart felt condondolences. I had an opportunity to meet Jeremy few years ago thanks to Nithi. Jeremy was lively and funny. He has left great memories in our heart. Let his... Read More
Robert Robinson Japan 2 months ago
My heart felt condolences at this tragic loss of your beloved son and nephew. Eternal rest grand unto him O Lord. May he rest in peace.
Ram United Kingdom 2 months ago
So so sad to hear such a great cute smile heart missed. RIP
Shanthini United Kingdom 2 months ago
“Sending healing prayers and comforting hugs. I am so sorry for your loss.”🙏
Rayappu Thomas Canada 2 months ago
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time
Ranjan United Kingdom 2 months ago
Sorry to hear the loss. Our deepest sympathy to Jeremy family. May god keep his beautiful soul in peace. Ranjan and family
Christine Smith United Kingdom 2 months ago
Dear Ravi, Anna and Joshua, I was so saddened to hear your heartbreaking news. I remember Jeremy as a happy boy, full of joy. I know he will be at peace and hope you are able to find... Read More
Dear Family, Here I dont have any words to console you all in this great lost. We all lost the beautiful soul in the family. ஒவ்வொரு உயிர்களும் இறைவனிடமிருந்து வருகின்றது. St. Augustine... Read More
Sulo and Prem Canada 2 months ago
Heartfelt condolence. Rest in peace.
Sashi Saudi Arabia 2 months ago
Oh darling! you gave me pain in my heart. I can't even imagine the pain that your parents are going through. As a mother of two kids I am crying feeling that you are my child. No... Read More
Florin Savarimuthu United Kingdom 2 months ago
Please accept our heartfelt condolences. Our thoughts and prayers are with your family. May his soul rest in eternal peace. From Anton Master's Family - London (Naranthanai)
Balendra N United Kingdom 2 months ago
Deepest condolences
Shamini Sathiya United Kingdom 2 months ago
We came to know about Jeremy from my daughters school, I can not imagine your pain and heartache at this moment in time. Am so sorry for your loss. Keeping you in our thoughts and prayers.
Murugaverl Sri Lanka 2 months ago
I am thinking of you during this time. I cannot even begin to understand what you are going through right now. Please accept my condolences on the passing of your loving son. He is a... Read More
Suresh Baptist Canada 2 months ago
Jeremy is a precious sweet soul who is one in a million not just for us but also for the almighty who decided to keep him in his embrace so early. Our memories are filled with Jeremy’s... Read More
Basil Loganathan Germany 2 months ago
Dear Jovitha, My deepest sympathies go out to you and and your family. May God give you the peace that you seek.
Suganthy Antonypillai United Kingdom 2 months ago
Dear Angel Jeremy, it's very sad that you are not with us physically. But I believe you are among us in Spirit. What a beautiful 12 years of life. Very inspirational. Taught everyone the... Read More
Seba Arulpragas skytone christian net United Kingdom 2 months ago
I was saddened to hear that your Jeremy passed away. My thoughts are with you and your family.
Sally Bray United Kingdom 2 months ago
Dear Ravi , Anna and Joshua My heart is full of sorrow on hearing that Jeremy has gone to be with God far too soon X It was my absolute privilege to have taught him , the magic in his... Read More
Marina Joseph Canada 2 months ago
Saddened to hear this message my heartfelt condolences to Ravi Anna Family, May the comfort of god help his family through this difficult time
Our prayers and condolences to the family.
JEYAN PILLAI United States 2 months ago
It brought tears to the eyes while listening to your saintly prayer, you delivered at the end of your journey in this world. Even at the midst of the pain ridden, devastating stage you... Read More
Arulappu Jeganathan Canada 2 months ago
May God give him eternal rest. I am truly sorry for your loss.
Sothi Thiruvilangam United Kingdom 2 months ago
Thambi Ravi, We are shocked and saddened by the loss of your son Jeremy, a sweet soul. We in my family feel the deep pain as you do. May this innocent soul find comfort with Jesus and rest in peace.
Kanthini and family Canada 2 months ago
Our heartfelt condolences to you and your family.
Thushy Jeyasingam Canada 2 months ago
You were the most beautiful flower in the garden. May you be at peace in Gods arms. Our thoughts and prayers are with you and your family Ravi Anna.
Kugan Canada 2 months ago
Words will not wipe away your tears and hugs May not ease the pain but hold onto your memories, because forever They will remain.
Rajani Dilipkumar Australia 2 months ago
I imagine there is no pain deeper than losing a child. No words can express the pain that you are going through. My prayer is that God will give you strength to face the coming days ahead.
Anura Christy Australia 2 months ago
Words cannot express how sorry we are for your loss. Please know that you and your family are in our thoughts and have our deepest sympathies during this difficult time. Condolences
Ranitha Gnanarajah Sri Lanka 2 months ago
Our deepest sympathies to you all and may his little soul Rest In Peace with the lord Jesus Christ.
Arulappu Edward Rajan Sri Lanka 2 months ago
Great loss. My heartfelt condolences.RIP.
Rajitha and Selvanayagam Canada 2 months ago
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time
V Thiruvilangam United Kingdom 2 months ago
Heartbreaking, God will help you to overcome this saddest moment. We are with you and our thoughts are with you.
Shanthi and family Canada 2 months ago
Our deepest sympathy,our prayers always for Jeremy
Gabriel Nimalan United Kingdom 2 months ago
I am really sad to miss you, but it was God's decision to call you to heaven. We thank God for the beautiful life you had and lessons you taught. Dear God please give the strength to... Read More