Born 17 APR 1932
Rest 15 JUN 2019
Late Sivakamasavunthari Tharmalingam
Age 87
Sivakamasavunthari Tharmalingam 1932 - 2019 Madduvil Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Sivakamasavunthari Tharmalingam
1932 - 2019

கண்ணீர் அஞ்சலியும் , குடும்பத்தினர் யாவருக்கும் எமது ஆழ்ந்த அநுதாபங்களும் !
பேபி சின்னம்மாவின் ஆத்ம சாந்திக்காகப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

Write Tribute