Born 14 FEB 1940
Rest 11 JAN 2021
Mrs Lurthamma Sathasivam
Age 80
Lurthamma Sathasivam 1940 - 2021 Periyavilan Sri Lanka