பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 30 NOV 1948
இறப்பு 09 MAR 2019
திருமதி சறோஜினிதேவி இரத்தினபாலசிங்கம்
வயது 70
சறோஜினிதேவி இரத்தினபாலசிங்கம் 1948 - 2019 சங்கானை இலங்கை
Tribute 6 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Tharumananthan Umakaran United States 20 hours ago
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்..
Our deepest condolences
Panchadcharam Canada 2 days ago
Praying for Athma Shanthi to her Shiva will bless Athma Shanthi. Omm Shanthi Shanthi Shanthi
Vimalarajah Germany 3 days ago
Please accept our heartfelt condolences.
Usha ( Rathi daughter) Canada 3 days ago
Our deepest condolences
our deepest sypathies