பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 MAR 1941
இறப்பு 08 MAR 2019
திரு வேலுப்பிள்ளை தியாகராசா
ஓய்வுபெற்ற அதிபர்
வயது 77
வேலுப்பிள்ளை தியாகராசா 1941 - 2019 மிருசுவில் இலங்கை
Write Tribute