Born 04 AUG 1937
Died 02 DEC 2018
Mrs Kunanayaki Nagalingam
Kunanayaki Nagalingam 1937 - 2018 Neduntivu Sri Lanka

Tribute

Balakumaran Iyampillai 04 DEC 2018 Canada

எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனையும் வேண்டியும் அஞ்சலி செலுத்துகின்றோம்.