பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 24 APR 1933
இறப்பு 09 MAR 2019
திரு முத்துக்குமாரு பொன்னம்பலம்
வயது 85
முத்துக்குமாரு பொன்னம்பலம் 1933 - 2019 வட்டுக்கோட்டை இலங்கை